Reklama

MALARSTWO

Reklama

podstawowa dziedzina sztuk plastycznych, znana od zarania ludzkości we wszystkich kręgach kulturowych i środowiskach etnicznych; polega na przekładaniu (interpretowaniu) form rzeczywistych, charakteryzujących się trójwymiarowością, albo form wymyślonych (sztuka abstrakcyjna) na dwuwymiarową płaszczyznę za pomocą linii, barwnych plam, często także z wykorzystaniem światłocienia, rysunku i faktury. Poprzez wieki m. wykształciło bogactwo metod techn. i rozwiązań formalnych; służyło różnym celom, w zależności od przeznaczenia i skali wielkości rozróżnia się: m. monumentalne lub dekoracyjne (związane z architekturą), m. sztalugowe (obrazy przenośne), m. tablicowe (gł. średniowieczne, podobraziem jest deska), m. zdobnicze (na wyrobach rzemiosła lub przemysłu artyst.), m. książkowe (iluminacja, miniatura). Ze względu na technikę malarską można wyróżnić: m. olejne, akwarelę, gwasz, temperę, pastel, enkaustykę, fresk, al secco, sgrafitto, tusz, collage, witraż, mozaikę, stereochromię. W zależności od tematyki m. dzieli się na przedstawiające: religijne, mitologiczne, historyczne (wraz z batalistyką), pejzażowe, marynistyczne, portretowe, rodzajowe, akt, wedutę, martwą naturę, animalistyczne oraz nie przedstawiające: abstrakcję geometryczną i niegeometryczną (organiczną). Na siłę oddziaływania i wartość artyst. obrazu czy innego dzieła malarskiego składają się: kompozycja, koloryt, faktura, walor, modelunek; ostateczny wynik artystyczny i trwałość dzieła zależą od przyjętej techniki malarskiej, znajomości technologii i jakości materiałów (rodzaj podobrazia, zaprawa, farby, rozpuszczalniki, werniksy, przybory malarskie - np. pędzle, szpachle). Początki m. sięgają późnego - malowidła naskalne w Lascaux (płd.-zach. Francja), Altamirze (Hiszpania); w Europie rozwija się nieprzerwanie od starożytności; stanowi ważny składnik kultury plastycznej również w środowiskach pozaeuropejskich. W XX w. do tradycyjnej struktury obrazu czy innego dzieła malarskiego wprowadzono nowe tworzywa i techniki mieszane, które są wyrazem współczesnego dążenia do integracji wszelkich sztuk plastycznych.

Powiązane hasła:

JONES, KALLIMACHOS, JOHNSON CORNELIUS, JURKIEWICZ, ZWIĄZEK POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW, MODELUNEK, JĘDRZEJEWSKI, JEDNORÓG, KANADYJSKA SZTUKA, SAENREDAM

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama