"SZTUKA DLA SZTUKI"

hasło wyrażające koncepcję "sztuki czystej", pełniącej tylko funkcje estetyczne, pozbawionej zadań pozaartystycznych (społecznych, rel., polit., dydaktycznych); formuły "Sz.d.sz." po raz pierwszy użył 1818 franc. filozof V. Causin, przewija się ona w poglądach wielu filozofów i pisarzy (m.in. I. Kant, G.W.F. Hegel, J. Kremer, O. Wilde, S. George); było sztandarowym hasłem parnasizmu, symbolizmu oraz polskich modernistów i przedstawicieli Młodej Polski (zwł. S. Przybyszewski).

Reklama

Powiązane hasła:

PARNASIZM, LECONTE DE LISLE, TETMAJER PRZERWA, MODERNIZM, LESSING, , DEKADENTYZM, PRZESMYCKI, MODERNIZM

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama