Reklama

BLISKI WSCHÓD

nazwa obszaru obejmującego kraje płd.-zach. Azji i płn.-wsch. Afryki.; w języku ang. i franc. określany jako Wschód "środkowy" (Middle East, Moyen-Orient); do B.W. zaliczane są państwa: Afganistan, Arabia Saudyjska, Cypr, Egipt, Erytrea, Irak, Iran, Izrael, Jemen, Jordania, Katar, Kuweit, Liban, Oman, Sudan, Syria, Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie; rejon wydobycia ropy naft. (25% produkcji światowej), miejsce licznych konfliktów międzynarodowych; skupisko staroż. cywilizacji, kultur i kolebka najw. religii; biegnie przezeń jeden z gł. szlaków morskich świata łączący Amerykę i Europę z Azją i Australią (przez Kanał Sueski i M. Czerwone).

Reklama

Powiązane hasła:

ZWIĄZEK PATRIOTÓW POLSKICH W ZSRR, ORMIANIE, CAMP DAVID, ORGANIZACJA WYZWOLENIA PALESTYNY, ŚNIEŻKA, DUNGIJA, MARONICI, PALESTYNA, AJN, EGIPT

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama