WOJEWÓDZTWO

Reklama

największa jednostka podziału terytorialnego w Polsce; pierwsze w. powstały w Polsce ok. XIV w. z dawnych księstw dzielnicowych i ziem; posiadały własną hierarchię urzędników ziemskich, z których najwyższym był wojewoda; podział na w. nastąpił też po unii horodelskiej na terenach Wielkiego Księstwa Litewskiego; 1836 w Królestwie Pol. w. przemianowano na gubernie; w okresie międzywojennym utworzono 16 w. (białostockie, kieleckie, krakowskie, lubelskie, lwowskie, łódzkie, nowogródzkie, poleskie, pomorskie, poznańskie, śląskie, stanisławowskie, tarnopolskie, w-wskie, wileńskie, wołyńskie); po II woj. świat. początkowo było ich też 16, od 1950 - 17 i 5 miast wydzielonych na prawach w. (białostockie, bydgoskie, gdańskie, katowickie, kieleckie, koszalińskie, krakowskie, lubelskie, łódzkie, olsztyńskie, opolskie, poznańskie, rzeszowskie, szczecińskie, w-wskie, wrocławskie, zielonogórskie; m.: Warszawa, Łódź, Kraków, Poznań i Wrocław); 1975 zmieniono podział państwa na dwustopniowy (likwidacja powiatów), zwiększając liczbę w. do 49 (stołeczne w-wskie, bialskopodlaskie, białostockie, bielskie, bydgoskie, chełmskie, ciechanowskie, częstochowskie, elbląskie, gdańskie, gorzowskie, jeleniogórskie, kaliskie, katowickie, kieleckie, konińskie, koszalińskie, miejskie krakowskie, krośnieńskie, legnickie, leszczyńskie, lubelskie, łomżyńskie, miejskie łódzkie, nowosądeckie, olsztyńskie, opolskie, ostrołęckie, pilskie, piotrkowskie, płockie, poznańskie, przemyskie, radomskie, rzeszowskie, siedleckie, sieradzkie, skierniewickie, słupskie, suwalskie, szczecińskie, tarnobrzeskie, tarnowskie, toruńskie, wałbrzyskie, włocławskie, wrocławskie, zamojskie, zielonogórskie); reforma 1998 wprowadziła ponownie trójstopniowy podział adm. kraju, dzieląc go z dniem 1 I 1999 na 16 regionów-województw: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie (dane statystyczne, podział na powiaty - POLSKA, podział terytorialny).

Tabele:

KATOWICE, DEPARTAMENT, POWIAT, POLSKA. USTRÓJ POLITYCZNY. SAMORZĄD TERYTORIALNY, POLSKA. PODZIAŁ TERYTORIALNY, WOJEWODA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama