Reklama

BAŁKAŃSKI PÓŁWYSEP

Bałkany

półwysep w Płd., otoczony morzami: Adriatyckim, Jońskim, Egejskim i Czarnym, graniczący z Azją poprzez cieśniny Bosfor i Dardanele oraz M. Marmara, a na płn. sięgający po rz. Sawę i dolny bieg Dunaju; pow. ok. 500 tys. km2, dł. 950 km, szer. 1260 km; silnie rozwinięta linia brzegowa - na płd. wyodrębniony głęboką Zat. Koryncką Płw. Peloponez; urozmaicone ukształtowanie powierzchni: na zach. Góry Dynarskie, góry Albanii i Pindos, na płn.-wsch. Stara Płanina (Bałkany), niziny: Tracka, Tesalska, Salonicka, Naddunajska. Klimat od podzwrotnikowego na płd. (typ śródziemnomorski) do umiarkowanego ciepłego na płn.; średnie opady od 350 mm rocznie na wsch. do 1500-2000 na zach. (lokalnie nad Zat. Kotorską do 5000 mm); na zach. silne wiatry (tzw. bora); teren sejsmiczny; najw. punkt w masywie Riła (2925 m); gł. rzeki: Morawa, Wardar, Marica, Struma, Iskyr, Drina, Neretwa; jeziora: Szkoderskie, Prespa, Ochrydzkie. Flora zmieniona przez wielowiekową działalność ludzką; góry wylesione, na płn. lasy dębowe, bukowe, sosnowe i jodłowe, na płd. twardolistne zarośla typu makia, w środk. części sziblak, na płd.-wsch. step. Na Płw. Bałkańskim leżą: Bułgaria, Jugosławia (Serbia i Czarnogóra), Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, Słowenia, Macedonia, Albania, Grecja, płd.-wsch. część Rumunii, europejska część Turcji.

Reklama

Powiązane hasła:

PELOPONEZ, JUGOSŁOWIAŃSKA SZTUKA, FRYGOWIE, DARDANELE, ŚRÓDZIEMNE MORZE, PIRYN, OCHRYDZKIE JEZIORO, TOTILA, LUDWIK WĘGIERSKI, BIZANTYJSKIE CESARSTWO

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama